ČESTNÍ ČLENOVIA

UNIMA

  UNIMA udeľuje ceny a vyznamenania vynikajúcim bábkarom a bábkarským inscenáciám, čím podporuje svoje poslanie propagovať a uznávať excelentnosť v oblasti bábkarstva. UNIMA hrá zásadnú úlohu pri propagácii a zachovaní bábkarského umenia v celosvetovom meradle.

  Výbor Slovenského centra UNIMA udelil v roku 2022, počas fetivalu Bábková Žilina, ocenenie za celoživotný prínos v oblasti bábkového divadla Terézii Szabovej-Kornošovej, Vladimírovi Predmerskému a in memoriam Ing. Igorovi Rymarenkovi. 

  Ceny odovzdal predseda SC UNIMA Peter Tabaček a členka rady Petronela Dušová.