ČLENOVIA UNIMA

INŠTITÚCIE

Bratislavské bábkové divadlo


riaditeľ: Ján Brtiš

brtis@babkovedivadlo.sk 


https://www.babkovedivadlo.sk/

Bábkové divadlo Žilina


riaditeľ: Peter Tabaček

tabacek@bdz.sk


https://www.bdz.sk/

Bábkové divadlo na Rázcestí

Banská Bystrica


riaditeľka: Iveta Škripková

riaditelka@bdnr.sk 


https://bdnr.sk/

Bábkové divadlo v Košiciach


riaditeľka: Lenka Papugová

sekretariat@bdke.sk


https://www.bdke.sk/

BIBIANA


Medzinárodný dom umenia pre deti

Oddelenie produkcie a technickej realizácie

Panská 41, 815 39 Bratislava

Tel: +421 2 204 67 223

monika.machova@bibiana.sk

realizacia@bibiana.sk,

www.bibiana.sk

BABADLO - bábkové divadlo Prešov


riaditeľka: Júlia Labudová

babadlojulia@gmail.com


https://babadlo.sk/

Divadlo Gong 

Bratislava


riaditeľka: Daniela Pápayová

papayova@centrum.sk


http://studiogong.sk/

Divadlo Concordia

Banská Štiavnica


riaditeľ: Peter Kamenský

divadielkoconcordia@gmail.com


www.divadielkoconcordia.sk 

Anima Act


Zastupované:

Lucia Svobodová Vrana,

Magdaléna Čisárová,

Mariana Bódyová

info@anima-act.com


www.anima-act.com

Vyskoá škola múzických umení - VŠMU


vedúci Katedry bábkarskej tvorby

Mgr. art. Martin Dubravay

ida.hledikova@gmail.com


https://www.vsmu.sk/df/katedry-a-pracoviska/katedra-babkarskej-tvorby/