UNIMA má 95 rokov - je mladá a silná!

Príhovor prezidentky UNIMy, Karen Smith, k 95. výročiu organizácie


Union Internationale de la Marionnette, alebo UNIMA, bola založená v Prahe v Československu v roku 1929 s cieľom globálne propagovať bábkarské umenie. 20. mája tohto roku oslávi UNIMA svoje 95. narodeniny! Skvelá príležitosť osláviť túto úžasnú organizáciu.

Sme hrdí na to, že sme členmi najstaršej medzinárodnej divadelnej organizácie na svete. Mohli by sme sa pýtať, čo zaistilo dlhovekosť a vytrvalosť UNIMy napriek ničivej svetovej vojne a zdanlivo nikdy nekončiacim regionálnym konfliktom? Bábky predsa! Naša spoločná láska k bábkarstvu a divadlu a naše presvedčenie, že toto nevyhnutné kreatívne umenie môže pozitívne ovplyvniť naše komunity, svet a naše životy. To je to altruistické presvedčenie, ktoré nás spája. Bábkové divadlo a divadlo majú tendenciu priťahovať špeciálnych ľudí – ľudí, ktorí sú kreatívni, majú chuť sa podeliť a chuť sa učiť. Rovnako dôležitými sú priateľstvá, naše trvalé priateľstvá. Úžasné priateľstvá, ktoré som si počas 38 rokov členstva v UNIMe vytvorila, sú bezpochyby tými najhlbšími a najdrahšími. Som si istá, že je to u každého z nás podobné. Osobité priateľstvá, ktoré máme vďaka UNIMe, sú tým, čo nás ešte viac spája!

Keď bola v roku 1929 v Prahe založená UNIMA, najprestížnejší bábkari a milovníci bábkarstva tej doby sa spojili, aby vytvorili medzinárodnú organizáciu venovanú bábkovému divadlu. Napriek svojmu pôvodnému názvu do roku 1969 – Union Internationale des Marionnettistes – bolo jedným zo základných princípov UNIMy (ako uvádza Margareta Niculescu vo svojom článku o UNIMe pre WEPA): „Organizácia by mala byť otvorená nielen bábkarom, ale všetkým aktívnym záujemcom o bábkarstvo. Zo začiatku pochádzala polovica zakladateľov z profesií mimo bábkarstva.“ (https://wepa.unima.org/en/union-internationale-de-la-marionnette-unima/). Počas mnohých nasledujúcich desaťročí svetoví predstavitelia v oblasti bábkového divadla a jeho širšieho, diverzifikovaného členstva v UNIMe vytvorili a obnovili organizáciu, vďaka čomu sa stávala bohatšou, rozmanitejšou a čoraz vnímavejšou pre potreby meniacej sa reality doby, nový vývoj v oblasti umenia a kultúry, politiky, rasových vzťahov, etnicity, náboženskej príslušnosti, rodov a pod.

Ďakujem všetkým zakladateľom UNIMy, ktorí boli v 20. rokoch minulého storočia mladí alebo v strednom veku! Vyrástli ste s organizáciou tak, ako ste ju vytvorili, a zabezpečili ste jej rast. A ďakujem rovnako úžasným jednotlivcom, ktorí kráčali po stopách našich zakladateľov a v mnohom prispeli k tomu, aby sa UNIMA stala významným domovom pre všetkých, ktorí milujú, hrajú, študujú, skúmajú, učia a radi sledujú bábkové divadlo. A ďakujeme všetkým našim najnovším členom, pochádzajúcim zo všetkých vekových skupín a spoločenských vrstiev.

UNIMA so sídlom v Charleville-Mézières vo Francúzsku dnes už ako 7000 členná organizácia predstavuje približne 80 národných centier a „zastúpení“ rozmiestnených po celej Afrike, ázijsko-pacifickej oblasti, Severnej a Južnej Amerike a Európe.

Tieto narodeniny nám tiež pripomínajú, že do stého výročia UNIMy nám chýba už len päť rokov! Počas týchto piatich rokov budeme realizovať ďalšie dôležité projekty, ktoré máme na zozname úloh od roku 2019, kedy sme oslávili 90 rokov UNIMy. Súčasné nápady zahŕňajú aktualizáciu histórie UNIMy a aktualizáciu online trojjazyčnej WEPA – Svetovej encyklopédie bábkarského umenia. Vyzývam Vás, aby ste sa zapojili do jednej z našich komisií a podelili sa o svoje nápady, ako môžeme ďalej obohatiť bábkové divadlo v priebehu nasledujúcich piatich rokov a uviesť tak 100. UNIMu na silnú trajektóriu.

Na záver si spomeňme na múdre slová jednej z osobností UNIMy, Jacquesa Félixa (1923-2006), generálneho tajomníka UNIMA International (1980-2000):

„S priateľstvom a ochotou sa najväčšie utópie stanú skutočnosťou."

UNIMA je jedna utópia, ktorá pretrváva a prosperuje!


prezidentka UNIMA, Karen Smith


Preklad: Michaela Dzamková


Navždy nás opustil Ján Uličiansky

 S hlbokým zármutkom v srdci sme prijali smutnú správu, že 3. 5. 24 nás opustil náš kolega a kamarát Ján Uličiansky. Bol významnou osobnosťou bábkového sveta. Spisovateľ, dramatik, režisér, dramaturg a vysokoškolský pedagóg. V mene SC UNIMA vyjadrujeme úprimnú sústrasť rodine a blízkym. 

 Narodil sa v roku 1955. Vyštudoval dramaturgiu a réžiu bábkového divadla na DAMU v Prahe (1975 – 1979). Sedem rokov sa profesionálne venoval réžii v Bábkovom divadle v Košiciach. V rokoch 1988 – 2008 bol šéfdramaturgom Hlavnej redakcie pre deti a mládež v Slovenskom rozhlase v Bratislave, od roku 1991 pôsobil ako vysokoškolský pedagóg, profesor na VŠMU v Bratislave a ako organizátor knižnej tvorby pre deti. Bol prezidentom slovenskej sekcie IBBY. V roku 2010 sa dostal na listinu nominovaných spisovateľov na Cenu H. Ch. Andersena.

Česť jeho pamiatke.

...

Svetový deň bábkarstva

  21. marec je svetovým dňom bábkarstva. Pri tejto príležitosti vydáva každý rok medzinárodné centrum UNIMA plagát a niekoľko sprievodných podujatí.      Pozrite si krátke videopozdravy, ktoré vytvorili naši členovia a priatelia na našom facebooku.

 Plagát vytvoril taiwanský umelec Park Lee

Zápisnica SC UNIMA final.pdf

Ďakujeme všetkým členom SC UNIMA, ktorí sa zúčastnili na valnom zhromaždení.

 Dovoľte, aby sme vám v mene celého novo zvoleného výboru SC UNIMA poďakovali za vašu účasť, podporu a dôveru, ktorú ste nám vyjadrili na valnom zhromaždení SC UNIMA, ktoré sa konalo 3.2.2024 v Ba. Vďaka vašej osobnej, či online účasti, bolo valné zhromaždenie uznášaniaschopné, vďaka čomu sa podarilo zvoliť nový výbor i predsedu a schváliť nové stanovy.

 Pozíciu predsedu obhájil Peter Tabaček. Do funkcie podpredsedov boli zvolení Ida Hledíková a Gejza Dezorz. Funkciu sekretára obhájil Henrich Žucha. Funkciu pokladníčky obhájila Nela Dušová. Ďalšími členmi deväťčlenného výboru SC UNIMA sú: Martin Dubravay, Zoja Zupková, Michaela Dzamková a Helena Ferencová.

 Ďakujeme, pevne veríme, že vašu dôveru nesklameme. Tešíme sa na nové projekty, ktoré by sme chceli v nasledovnom volebnom období zrealizovať a o ktorých vás budeme informovať.

Stretnutie členov UNIMA na festivale Bábková Žilina 2023

 O ďalšom smerovaní a možnostiach spolupráce sme spolu hovorili v priestoroch Žilinského bábkového divadla. Ďakujeme organizátorom za túto príležitosť.

  Jedným zo záverov tohto stretnutia je, že potrebujeme zapojiť viac členov, ktorí by boli ochotní pomôcť s vytváraním webového a FB obsahu, ako i s propagáciou konkrétnych bábkových podujatí. V prípade záujmu preto neváhajte a kontaktujte nás na sekretár.unima@gmail.com.

   Ďalšou témou bola príprava valného zhromaždenia, ktoré sa bude konať vo februáry 2024 na pôde VŠMU. Rade UNIMA končí štvorročné obdobie a preto srdečne pozývame všetkých členov, aby sa  zúčastnili valného zhromaždenia a prišli si vybrať nových zástupcov rady a predsedu na ďalšie štyri roky. O presnom termíne budeme členov informovať. Tešíme sa na ďalšie stretnutia.

Slovak and Czech puppetry - film 2015

We are internationale UNIMA - Slovakia 2019

Prezentácia UNIMA Slovakia - kongres 2022

World Puppetry Day 2023

World Puppetry Day 2022

  Poslaním UNIMA je propagovať bábkarské umenie a podporovať spoluprácu a výmenu medzi bábkarmi z rôznych krajín a kultúr.