Facebook

  Poslaním UNIMA je propagovať bábkarské umenie a podporovať spoluprácu a výmenu medzi bábkarmi z rôznych krajín a kultúr. UNIMA usiluje o zachovanie a propagáciu tradičných bábkarských foriem a zároveň podporuje rozvoj nových a inovatívnych techník a štýlov. Cieľom organizácie je tiež zvýšiť povedomie verejnosti o bábkarstve ako umeleckej forme a podporovať profesionálny rozvoj bábkarov prostredníctvom školení a workshopov.


  Stretnutie členov UNIMA na festivale Bábková Žilina 2023

 O ďalšom smerovaní a možnostiach spolupráce sme spolu hovorili v priestoroch Žilinského bábkového divadla. Ďakujeme organizátorom za túto príležitosť.

  Jedným zo záverov tohto stretnutia je, že potrebujeme zapojiť viac členov, ktorí by boli ochotní pomôcť s vytváraním webového a FB obsahu, ako i s propagáciou konkrétnych bábkových podujatí. V prípade záujmu preto neváhajte a kontaktujte nás na sekretár.unima@gmail.com.

   Ďalšou témou bola príprava valného zhromaždenia, ktoré sa bude konať vo februáry 2024 na pôde VŠMU. Rade UNIMA končí štvorročné obdobie a preto srdečne pozývame všetkých členov, aby sa  zúčastnili valného zhromaždenia a prišli si vybrať nových zástupcov rady a predsedu na ďalšie štyri roky. O presnom termíne budeme členov informovať. Tešíme sa na ďalšie stretnutia.