INDIVIDUÁLNI ČLENOVIA UNIMA

  Poslaním UNIMA je propagovať bábkarské umenie a podporovať spoluprácu a výmenu medzi bábkarmi z rôznych krajín a kultúr. UNIMA usiluje o zachovanie a propagáciu tradičných bábkarských foriem a zároveň podporuje rozvoj nových a inovatívnych techník a štýlov. Cieľom organizácie je tiež zvýšiť povedomie verejnosti o bábkarstve ako umeleckej forme a podporovať profesionálny rozvoj bábkarov prostredníctvom školení, workshopov a pod.

Jana Pilátová

pilatovajana@gmail.com

Barbora Krajč Zamišková

barborazamiskova@gmail.com

Ivan Martinka

martinkaivan@gmail.com

Michela Dzamková

michelle.dzamkova@gmail.com

Viera Marsinová

viera.marsinova@gmail.com

Veronika Trokšiarová

veronika.troksiarova@gmail.com

Tomáš Plaszky

dvk@dvk.sk

Miroslav Mihálek

mihalek.miroslav@gmail.com

Michal Slovenský

skym.slovensky@gmail.com

Ján Haruštiak

jharustiak@azet.sk

Karol Krčmár

krcmar.karol@gmail.com

Frederika Kašiarová

frederika.kassiarova@gmail.com

Oľga Hoffmannová

olgahoffmannova@gmail.com

Ivan Sogel

ivansogel@gmail.com

Ivan Gontko

gogo@homo.sk

Bibiana Tarasovičová

bibianatarasovic@gmail.com

Zuzana Strnátová

zuzanastrnatova@gmail.com

Barbara Kelíšková

barbara@beetle.sk

Vlado Zetek

vlado.zetek@gmail.com

Ľubomír Šárik

lubosarik@gmail.com

Marian Lacko

manolacko@gmail.com

Lukáš Takáč

lukass.takacc@gmail.com

Lukáš Jurko

luko9009@gmail.com

Mariana Bódyová

marianabody@gmail.com

Šimon Peter Králik

kralik.simon@gmail.com

Alžbeta Kamenská

kamenskaalzbeta@gmail.com

Igor Rymarenko jr.

analogaudioman@gmail.com

Eva Čárska

e.carska@gmail.com

Kramar Helena

helena.kramar53@hotmail.com

Robert Laurinec

robo.laurinec@gmail.com

Alena Sušilová

alena.suska@gmail.com

Dušan Musil

musil.dusan@gmail.com

Zuzana Polonská

zuzanapeha@gmail.com

Alica Mikócziová

alica.m66@gmail.com

Adriana Geričová

adriana.geric@gmail.com

Paulína Belická

paulabelicka@gmail.com

Radek Bachratý

radek.bachraty@gmail.com

Miroslav Duša

miroslav.dusa.soul@gmail.com

Jana Pogorielová

jana.pogorielova@gmail.com

Anna Lehotská

ancovicka.le@gmail.com

Barbora Rajčanová

barasuja@gmail.com

Peter Palik

kveto.palik@gmail.com

Kristína Letková

divadlo@makile.net

Ivana Benedikovič Gontková

ivana.gontkova@gmail.com

Mirka Dudková

mira.dudkova@gmail.com

Martin Žák

matozak@gmail.com

Iveta Meszárošová

ivka.kisska@gmail.com

Zoja Zupková

zoja.zu@gmail.com

Michal Zeman

michal.m.zeman@gmail.com

Tereza Szabová

terezasz@gmail.com

Daniela Papayová

danielapapayova@gmail.com

Petra Polnišová

polniska@yahoo.com

Edita Borsová

editbors@gmail.com

Ľuboš Janák

deluis22@gmail.com

Luca Barczi

luca.barczi@gmail.com 

Ria Benkovská

mariabenkovska@gmail.com

Zarina Hozdic

zarina.hozdic@outlook.com

Veronika Gabčíková

veronika.gabcikova@gmail.com

Tatiana Mikušová

mikusova.tatiana@gmail.com

Pavla Musilová

pavla.musilova@gmail.com

Ondrej Gajdoš

gajdy871994@gmail.com

Janka Sovičová

janka@sovic.net

Martin Vanek

vanekmartinvanek@gmail.com

Naďa Uherová

nada@everydayactor.eu

Peter Pilát

pilat.peter68@gmail.com

René Sorád

renesorad@gmail.com