INDIVIDUÁLNI ČLENOVIA SC UNIMA

  Poslaním UNIMA je propagovať bábkarské umenie a podporovať spoluprácu a výmenu medzi bábkarmi z rôznych krajín a kultúr. UNIMA usiluje o zachovanie a propagáciu tradičných bábkarských foriem a zároveň podporuje rozvoj nových a inovatívnych techník a štýlov. Cieľom organizácie je tiež zvýšiť povedomie verejnosti o bábkarstve ako umeleckej forme a podporovať profesionálny rozvoj bábkarov prostredníctvom školení, workshopov a pod.

Mariana Bódyová

marianabody@gmail.com

Kamil Kolárik

kamilkollarik@gmail.com

Ivan Martinka

martinkaivan@gmail.com

Dominika Horvátová

dhorvathova1@vsmu.sk

Veronika Trokšiarová

veronika.troksiarova@gmail.com

Ivan Sogel

ivansogel@gmail.com

Ján Haruštiak

jharustiak@azet.sk

Ivan Gontko

gogo@homo.sk

Ivana Benedikovič Gontková

ivana.gontkova@gmail.com

Bibiana Tarasovičová

bibianatarasovic@gmail.com

Dušan Musil

musil.dusan@gmail.com

Iveta Meszárošová

ivka.kisska@gmail.com

Igor Rymarenko jr.

analogaudioman@gmail.com

Barbara Kelíšková

barbara@beetle.sk

Paulína Belická

paulabelicka@gmail.com

Miroslav Duša

miroslav.dusa.soul@gmail.com

Jana Pogorielová

jana.pogorielova@gmail.com

Luca Barczi

luca.barczi@gmail.com 

Viera Marsinová

viera.marsinova@gmail.com

Tomáš Plaszky

dvk@dvk.sk

Jana Pilátová

pilatovajana@gmail.com

Miroslav Mihálek

mihalek.miroslav@gmail.com

VÝBOR SC UNIMA

  Výbor UNIMA je zložení z deviatich členov, na čele s jeho predsedom. Členovia výboru sa pravidelne stretávajú pomocou online meetingov, kde riešia otázky spojené s fungovaním slovenského centra UNIMA, ale i komunikáciu a korešpondenciu so zahraničnými kolegami. Vybraní členovia z výboru sa pravidelne zúčastnujú i na online medzinárodných konferenciách, kde prezentujú slovenské bábkarstvo i výsledky práce slovenských bábkarov v poslednom období.

predseda UNIMA

Peter Tabaček

tabacek@bdz.sk

podpredseda UNIMA

Ida Hledíková

ida.hledikova@gmail.com

podpredseda UNIMA

Gejza Dezorz

gejza@me.com

člen výboru SC UNIMA


Martin Dubravay


martin.dubravay@vsmu.sk 

člen výboru SC UNIMA


Helena Ferencová


helena.ferencova@snm.sk

člen výboru SC UNIMA


Petronela Dušová


teatroneline@gmail.com

člen výboru SC UNIMA

Michaela Dzamková

michelle.dzamkova@gmail.com

člen výboru SC UNIMA

Zoja Zupková

zoja.zu@gmail.com

člen výboru SC UNIMA a sekretár UNIMA

Henrich Žucha

sekretar.unima@gmail.com 

ČESTNÍ ČLENOVIA SC UNIMA

Marica Mikulová

Eva Čárska

Igor Rymarenko sen.