OCENENIA

SLOVENSKÉHO CENTRA UNIMA

  UNIMA udeľuje ceny a vyznamenania vynikajúcim bábkarom a bábkarským inscenáciám, čím podporuje svoje poslanie propagovať a uznávať excelentnosť v oblasti bábkarstva. UNIMA hrá zásadnú úlohu pri propagácii a zachovaní bábkarského umenia v celosvetovom meradle.

Ocenenie UNIMA 2023

 Výbor Slovenského centra UNIMA udelil v roku 2023, počas fetivalu Bábková Žilina, ocenenie za celoživotný prínos v oblasti bábkového divadla Ivici Ozábalovej, in memoriam Marte Žuchovej a in memoriam Antonovi Dušovi. 

Ceny odovzdal predseda SC UNIMA Peter Tabaček a členka výboru Petronela Dušová.

Ocenenie UNIMA 2022

  Výbor Slovenského centra UNIMA udelil v roku 2022, počas fetivalu Bábková Žilina, ocenenie za celoživotný prínos v oblasti bábkového divadla Terézii Szabovej-Kornošovej, Vladimírovi Predmerskému a in memoriam Ing. Igorovi Rymarenkovi. 

  Ceny odovzdal predseda SC UNIMA Peter Tabaček a členka výboru Petronela Dušová.

Ocenenie UNIMA 2016

 V roku 2016 udelilo Slovenské centrum UNIMA Cenu za divadelný výskum Ewe Tomaszewskej z Poľskej republiky za knihu Tam i z powrotem (Tam a späť), v ktorej písala o tvorbe slovenských bábkarskych umelcoch v Poľsku.

Marica Mikulová

Eva Čárska

Igor Rymarenko sen.