ČLENSTVO V UNIME

PRIPOJTE SA K NÁM A STANTE SA NAŠIMI ČLENMI:

  Slovenské združenie UNIMA je členom medzinárodnej organizácie bábkarov UNIMA, so sídlom vo Francúzku. Založená bola v roku 1929 a venuje propagácii umenia bábkarstva po celom svete. S viac ako 90 národnými centrami a jednotlivými členmi vo viac ako 50 krajinách je UNIMA skutočne globálnou organizáciou, ktorá združuje bábkarov zo všetkých kútov sveta.Prihlášku nájdete tu...


Členské poplatky UNIMA na rok 2024:

Individuálni členovia 12eur/rok

Malé divadlá 24eur/rok

Inštitúcie a divadlá 100eur/rok

Číslo účtu: IBAN: SK92 0900 0000 0051 7746 2975

Do správy pri platbe prosím uveďte: členské UNIMA za rok 2024


Zaplatením členského príspevku sa stávate členom medzinárodného združenia UNIMA.

Slovenské centrum UNIMA platí aktuálne 4 eur ročne za každého člena.

  Poslaním UNIMA je propagovať bábkarské umenie a podporovať spoluprácu a výmenu medzi bábkarmi z rôznych krajín a kultúr. UNIMA usiluje o zachovanie a propagáciu tradičných bábkarských foriem a zároveň podporuje rozvoj nových a inovatívnych techník a štýlov. Cieľom organizácie je tiež zvýšiť povedomie verejnosti o bábkarstve ako umeleckej forme a podporovať profesionálny rozvoj bábkarov prostredníctvom školení, workshopov a pod.

  Výbor UNIMA je volený členmi UNIMA raz za štyri roky a má deväť členov. Členovia výboru pracujú pre UNIMU bez nároku na honorár a platia členské poplatky. Všetky prímy združenia UNIMA sú uložené na transparentnom účte a sú používané výhradne na účely prevádzky združenia. Všetci slovenskí členovia UNIMA sú automaticky registrovaní aj v medzinárodnej UNIME.