SC UNIMA

  Slovenské centrum UNIMA je národným centrom Medzinárodného bábkarského zväzu, ktoré pod záštitou UNESCO, združuje profesionálov, ochotníkov, divadelných vedcov i priateľov bábkového divadla z celého sveta.

  Cieľom Slovenského centra UNIMA je podporovať a propagovať bábkarstvo, jeho rozvoj, výskum a napomáhať udržiavaniu kultúrneho dedičstva v tejto oblasti a rastu medzinárodných kontaktov.  

Prihláška UNIMA 2024:

Členom UNIMA sa môžete stať po odoslaní krátkej žiadosti na email: sekretar.unima@gmail.com

MENO:

PRIEZVISKO:

EMAIL: 

TEL. ČÍSLO:

OPÍŠTE KRÁTKO VÁŠ VZŤAH K BÁBKOVÉMU DIVADLU:


Do prílohy mailu, prosím priložte vašu portrétovú fotografiu na neutrálnom pozadí, ktorá bude zverejnená na stránke UNIMA aj s emailovou adresou. V prípade že so zverejnením fotografie a emailu nesúhlasíte, informujte nás o tom prosím mailom.

V prípade, že žiadate o členstvo ako inštitúcia či divadlo, pošlite nám prosím vaše logo, vašu webovú stránku a 5-10 fotografií z predstavení. Tie budú pridané na web UNIMA za účelom vašej prezentácie a ich zaslaním nám udelujete súhlas s ich použitím na účely propagácie slovenského bábkarstva doma i v zahraničí. 

Vaša žiadosť bude posúdená pri najbližšom zasadnutí výboru SC UNIMA.

Oznam o vašom prijatí vám bude zaslaný mailom aj s výzvou k zaplateniu členského poplatku.

Členské poplatky UNIMA na rok 2024:

Individuálni členovia 12eur/rok

Malé divadlá 24eur/rok

Inštitúcie a divadlá 100eur/rok

Číslo účtu: IBAN: SK92 0900 0000 0051 7746 2975

Do správy pri platbe prosím uveďte: členské UNIMA za rok 2024

Podľa nových stanov, ktoré boli schválené na valnom zhromaždení SC UNIMA 3.2.2024 zaniká členstvo v združení automaticky, v prípade, ak člen neuhradí členské príspevky v dvoch kalendárnych rokoch po sebe.