UNIMA

  Slovenské centrum UNIMA je národným centrom Medzinárodného bábkarského zväzu, ktoré pod záštitou UNESCO, združuje profesionálov, ochotníkov, divadelných vedcov i priateľov bábkového divadla z celého sveta.

  Cieľom Slovenského centra UNIMA je podporovať a propagovať bábkarstvo, jeho rozvoj, výskum a napomáhať udržiavaniu kultúrneho dedičstva v tejto oblasti a rastu medzinárodných kontaktov.  

Prihláška UNIMA 2023:

Členom UNIMA sa môžete stať po odoslaní krátkej žiadosti na email: sektretar.unima@gmail.com

MENO:

PRIEZVISKO:

EMAIL: 

TEL. ČÍSLO:

OPÍŠTE KRÁTKO VÁŠ VZŤAH K BÁBKOVÉMU DIVADLU


Vaša žiadosť bude posúdená pri najbližšom zasadnutí výboru UNIMA.

Oznam o vašom prijatí vám bude zaslaný mailom aj s výzvou k zaplateniu členského poplatku.Členské poplatky UNIMA na rok 2023:

Individuálni členovia 12eur/rok

Malé divadlá 24eur/rok

Inštitúcie a divadlá 100eur/rok

Číslo účtu: IBAN: SK92 0900 0000 0051 7746 2975

Do správy pri platbe prosím uveďte: členské UNIMA za rok 2023