ČLENOVIA UNIMA

PREDSEDA A VÝBOR

  Výbor UNIMA je zložení z deviatich členov, na čele s jeho predsedom. Členovia výboru sa pravidelne stretávajú pomocou online meetingov, kde riešia otázky spojené s fungovaním slovenského centra UNIMA, ale i komunikáciu a korešpondenciu so zahraničnými kolegami. Vybraní členovia z výboru sa pravidelne zúčastnujú i na online medzinárodných konferenciách, kde prezentujú slovenské bábkarstvo i výsledky práce slovenských bábkarov v poslednom období.

predseda UNIMA

Peter Tabaček

tabacek@bdz.sk

podpredseda UNIMA

Ida Hledíková

ida.hledikova@gmail.com

podpredseda UNIMA

Gejza Dezorz

gejza@me.com

člen výboru SC UNIMA


Martin Dubravay


martin.dubravay@vsmu.sk 

člen výboru SC UNIMA


Helena Ferencová


helena.ferencova@snm.sk

člen výboru SC UNIMA


Petronela Dušová


teatroneline@gmail.com

člen výboru SC UNIMA

Michaela Dzamková

michelle.dzamkova@gmail.com

člen výboru SC UNIMA

Zoja Zupková

zoja.zu@gmail.com

člen výboru SC UNIMA a sekretár UNIMA

Henrich Žucha

sekretar.unima@gmail.com