ČLENOVIA UNIMA

PREDSEDA A VÝBOR

  Výbor UNIMA je zložení z dedeviatich členov, na čele s jeho predsedom. Členovia výboru sa pravidelne stretávajú pomocou online meetingov, kde riešia otázky spojené s fungovaním slovenského centra UNIMA, ale i komunikáciu a korešpondenciu so zahraničnými kolegami. Vybraní členovia z výboru sa pravidelne zúčastnujú i na online medzinárodných konferenciách, kde prezentujú slovenské bábkarstvo i výsledky práce slovenských bábkarov v poslednom období.

predseda UNIMA

Peter Tabaček

tabacek@bdz.sk

podpredseda UNIMA

Ida Hledíková

ida.hledikova@gmail.com

podpredseda UNIMA

Gejza Dezorz

gejza@me.com

člen rady UNIMA


Marica Mikulová


mikmm15@centrum.sk 

člen rady UNIMA


Helena Ferencová


helena.ferencova@snm.sk

člen rady UNIMA


Petronela Dušová


teatroneline@stonline.sk

člen rady UNIMA

Marika Kecskésová

marika@anderle.sk

člen rady UNIMA

Lukáš Tandara

lukas.tandara@gmail.com

člen rady a sekretár UNIMA

Henrich Žucha

sekretar.unima@gmail.com