Svetový deň bábkarstva

  21. marec je svetovým dňom bábkarstva. Pri tejto príležitosti vydáva každý rok medzinárodné centrum UNIMA plagát a niekoľko sprievodných podujatí.      Pozrite si krátke videopozdravy, ktoré vytvorili naši členovia a priatelia na našom facebooku.

 Plagát vytvoril taiwanský umelec Park Lee

Ďakujeme všetkým členom SC UNIMA, ktorí sa zúčastnili na valnom zhromaždení.

 Dovoľte, aby sme vám v mene celého novo zvoleného výboru SC UNIMA poďakovali za vašu účasť, podporu a dôveru, ktorú ste nám vyjadrili na valnom zhromaždení SC UNIMA, ktoré sa konalo 3.2.2024 v Ba. Vďaka vašej osobnej, či online účasti, bolo valné zhromaždenie uznášaniaschopné, vďaka čomu sa podarilo zvoliť nový výbor i predsedu a schváliť nové stanovy.

 Pozíciu predsedu obhájil Peter Tabaček. Do funkcie podpredsedov boli zvolení Ida Hledíková a Gejza Dezorz. Funkciu sekretára obhájil Henrich Žucha. Funkciu pokladníčky obhájila Nela Dušová. Ďalšími členmi deväťčlenného výboru SC UNIMA sú: Martin Dubravay, Zoja Zupková, Michaela Dzamková a Helena Ferencová.

 Ďakujeme, pevne veríme, že vašu dôveru nesklameme. Tešíme sa na nové projekty, ktoré by sme chceli v nasledovnom volebnom období zrealizovať a o ktorých vás budeme informovať.

Stretnutie členov UNIMA na festivale Bábková Žilina 2023

 O ďalšom smerovaní a možnostiach spolupráce sme spolu hovorili v priestoroch Žilinského bábkového divadla. Ďakujeme organizátorom za túto príležitosť.

  Jedným zo záverov tohto stretnutia je, že potrebujeme zapojiť viac členov, ktorí by boli ochotní pomôcť s vytváraním webového a FB obsahu, ako i s propagáciou konkrétnych bábkových podujatí. V prípade záujmu preto neváhajte a kontaktujte nás na sekretár.unima@gmail.com.

   Ďalšou témou bola príprava valného zhromaždenia, ktoré sa bude konať vo februáry 2024 na pôde VŠMU. Rade UNIMA končí štvorročné obdobie a preto srdečne pozývame všetkých členov, aby sa  zúčastnili valného zhromaždenia a prišli si vybrať nových zástupcov rady a predsedu na ďalšie štyri roky. O presnom termíne budeme členov informovať. Tešíme sa na ďalšie stretnutia.

Slovak and Czech puppetry - film 2015

We are internationale UNIMA - Slovakia 2019

Prezentácia UNIMA Slovakia - kongres 2022

World Puppetry Day 2023

World Puppetry Day 2022

  Poslaním UNIMA je propagovať bábkarské umenie a podporovať spoluprácu a výmenu medzi bábkarmi z rôznych krajín a kultúr.